Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

everythingiwant
Albo walczysz o swoje, albo patrzysz jak przestaje być Twoje.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaEtien Etien
everythingiwant
7489 4f0c 500
Reposted from100p 100p viastraconyczas straconyczas
Sponsored post
soup-sponsored
everythingiwant
z najbliższymi jest zawsze najtrudniej
— Małgorzata Musierowicz / Dziecko piątku
Reposted fromwhatu whatu viatutus tutus
everythingiwant
Nie wiem co mnie bardziej przeraża, zobaczyć Cię ponownie czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
Reposted fromniewychowana niewychowana viapikkumyy pikkumyy
everythingiwant
2632 fa1d 500
Reposted fromkaiee kaiee viatutus tutus
everythingiwant
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
everythingiwant
Jestem zmęczona. Naprawdę nie chcę już tak żyć. Jestem zmęczona udawaniem, że wszystko gra, bo wcale tak nie jest. Za każdym razem, kiedy się uśmiecham, czuję się tak, jakbym się oszukiwała, ale nie wiem, jak inaczej żyć.
— Colleen Hoover "Losing Hope"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapannaniczyja pannaniczyja
everythingiwant
Lepiej kochać, a potem płakać. Następna bzdura. Wierzcie mi, wcale nie lepiej. Nie pokazujcie mi raju, żeby potem go spalić
— Harlan Coben - Nie mów nikomu
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo via48hrs 48hrs
everythingiwant
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne vianoticeable noticeable
everythingiwant
Na jak długo musiałabym zniknąć, żebyś poczuł, że Ci mnie brakuje?
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianieobecnosc nieobecnosc
everythingiwant

August 11 2017

everythingiwant
everythingiwant
5477 eef0
6415 47a5 500

Mathilda Cabanis

Reposted fromoolong oolong viajointskurwysyn jointskurwysyn
everythingiwant
everythingiwant
everythingiwant
Dopóki chcesz się z kimś całować, dopóty jest uczucie.
— Grażyna Plebanek
everythingiwant
7053 da39 500
Reposted fromgoniewicz goniewicz viajointskurwysyn jointskurwysyn
everythingiwant
6452 095b
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...