Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 01 2019

October 13 2018

everythingiwant
Może osiągnięcie szczęścia mimo wszystko nie jest takie trudne. Wystarczy odnaleźć jego źródło w samym sobie, zamiast uzależniać się pod tym względem od innych.
— André Aciman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
Sponsored post
soup-sponsored
 
 
Reposted byZasadniczoNIE ZasadniczoNIE
everythingiwant
everythingiwant
7016 2e85 500
"Ości" 11

August 16 2017

everythingiwant
„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
Reposted fromaneth aneth viatheotherjames theotherjames
everythingiwant
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viasleepingsickness sleepingsickness
everythingiwant
1311 fc99
Reposted fromsosna sosna viatheotherjames theotherjames

August 15 2017

everythingiwant
5805 ac31 500
Reposted fromjottos jottos viaamarus amarus
everythingiwant
Jestem zmęczona. Naprawdę nie chcę już tak żyć. Jestem zmęczona udawaniem, że wszystko gra, bo wcale tak nie jest. Za każdym razem, kiedy się uśmiecham, czuję się tak, jakbym się oszukiwała, ale nie wiem, jak inaczej żyć.
— Colleen Hoover "Losing Hope"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaspokodama spokodama
everythingiwant
Zabroń mi czegoś, a zrobię to z podwójną przyjemnością.
Reposted fromappreciation appreciation viaspokodama spokodama
everythingiwant
Moja zupa to moja głowa - dziwny, emocjonalny burdel z ładnymi obrazkami i tysiącem niewypowiedzianych słów...
— niepotrzebneskreślić
Reposted fromwerterowska werterowska viaspokodama spokodama
everythingiwant
cześć, jest mi źle  
— 02:54
Reposted fromeazyi eazyi viaspokodama spokodama
everythingiwant
Te łzy więzione pod po­wieką naj­więcej nas pieką. 
— Jan Izydor Sztaudynger
Reposted fromday11shadow day11shadow viaspokodama spokodama
everythingiwant
5029 0f6f
Reposted fromohshit ohshit viajesuismadeleine jesuismadeleine
everythingiwant
3556 0ccf
Reposted fromneverragain neverragain viaimmoral immoral
everythingiwant
Rozczarowania.. Otwierają Ci oczy i zamykają serce...
Reposted fromdajmicosodsiebie dajmicosodsiebie
everythingiwant
Reposted fromgrbz grbz viamessinhead messinhead
everythingiwant
everythingiwant
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viamessinhead messinhead

August 13 2017

everythingiwant
Reposted fromshakeme shakeme viaEtien Etien
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...