Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2015

everythingiwant
8917 cb74
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viablackandgold blackandgold
everythingiwant
2441 3390
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries viaherlips herlips
9092 0381 500
Reposted fromthetemple thetemple viaherlips herlips
everythingiwant
3548 3a8c
Reposted fromlittlefool littlefool
everythingiwant
Miałem zamiar podejść do Ciebie i zapytać, czy masz wolny wieczór, ale uświadomiłem sobie, że wieczór to za mało, więc chciałbym zapytać od razu, czy masz dla mnie wolne całe swoje życie.
— Piotr Adamczyk, z książki, która ukaże się we wrześniu
Reposted fromxalchemic xalchemic vialittlefool littlefool
everythingiwant

Kobiety chcą, aby to mężczyzna chciał i to pokazał.

everythingiwant
everythingiwant
6452 095b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakonwalia konwalia
everythingiwant
1269 772f
everythingiwant
5866 a58f
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viablackandgold blackandgold
3570 23d2 500
Reposted fromabsolem absolem vialittlefool littlefool

June 16 2015

everythingiwant
everythingiwant
Czasem, żeby zdarzyło się coś wspaniałego, potrzebujemy jedynie 20 sekund szalonej odwagi.
— lub mniej...
Reposted fromcarre carre viastrangeme strangeme
everythingiwant
4704 e80e
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialoveistrue loveistrue
everythingiwant
6170 3cc9 500
everythingiwant
everythingiwant
Chciałabym spędzić to lato w podróży, niekończącej się podróży. Chciałabym ciągnąć za sobą ciężką walizkę, której kółka wydają charakterystyczny dźwięk podczas przemieszkania się, tak jakby aż krzyczały z podekscytowania na czekającą ich podróż. Chcę czuć szybsze bicie serca podczas przesiadki w obawie, że nie zdążę. Chcę przysypiać w autokarach i obserwować ludzi w autobusach, słuchać muzyki w pociągach i wyglądać przez okno w busie. Chcę zwiedzać i  wdychać powietrze obcych miast. Chcę pić wino w smutnych alejkach i uczyć się o historii danego miejsca, upijać się piwem na rynku i smakować potraw w gospodach.Oglądać obrazy na wystawach i rzeźby na ulicach. Chcę rozmawiać z ludźmi i słuchać granej tam muzyki. Chcę poczuć podróż, a nie tylko ją przeżyć. 
— L
Reposted fromliliowadusza liliowadusza
everythingiwant
5093 2245 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaimchuckbasss imchuckbasss
everythingiwant
6069 bb10
Reposted fromkotowate kotowate viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl